- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Thời gian tham gia BHXH từ tháng 1-1995 trở đi không có yêu cầu “liên tục” và được tính theo cách “cộng dồn”. Trường hợp của bạn, nếu thời gian đóng BHXH ở cơ quan cũ kết thúc sau tháng 1-1995 (hoặc kết thúc trước tháng 1-1995 và có quyết định chuyển công tác về nơi làm việc mới) thì thời gian tham gia BHXH của bạn là 12+16 = 28 năm.