Công nhân tham các trò chơi tuyên truyền về an toàn giao thông
Công nhân tham các trò chơi tuyên truyền về an toàn giao thông

Tại ngày hội, CN được hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn, tham gia các trò chơi về an toàn giao thông, mua sản phẩm giá ưu đãi, thi hát karaoke, bốc thăm trúng thưởng... Đặc biệt dịp này, CN còn được tổ chức thi bằng lái xe hạng A1 với mức hỗ trợ 50% học phí.

H.Đào