Ngoài mục đích khuyến khích phong trào học tập cho con em CB-CNV đang làm việc tại công ty, quỹ này cũng lên kế hoạch tổ chức các các chương trình từ thiện tại các trường học như trao học bổng, tặng dụng cụ học tập, phương tiện đi lại... cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Ngoài ra, quỹ còn tài trợ các dự án nghiên cứu về giáo dục, thúc đẩy chương trình phát triển và đào tạo giáo dục toàn diện trên mọi lĩnh vực.

CÔNG TY CP CÚC PHƯƠNG: Khuyến khích con em CB-CNV học tập - Ảnh 1.

Người lao động tại Công ty CP Cúc Phương luôn được quan tâm quyền lợi

Là doanh nghiệp phát triển trong việc cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành cấp thoát nước, 700 lao động của Công ty CP Cúc Phương có thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng. Ông Phan Tiến Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Cúc Phương, khẳng định văn hóa doanh nghiệp mà Cúc Phương theo đuổi là tri thức, sự tử tế, chân thành, chính trực kết nối và lan tỏa nhiều giá trị cho xã hội.

Tin-ảnh: Y.Anh