Dù sử dụng thường xuyên hơn 1.500 công nhân (CN) nhưng công ty chỉ ký hợp đồng lao động, nộp BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho 499 CN. Qua giám sát, từ năm 2003 đến nay, công ty không  tham gia BHXH, BHYT cho 1.306 CN. Đặc biệt, trong số CN đã tham gia BHXH, công ty cũng chưa thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT cho 432 CN (từ năm 1999 đến tháng 12-2012) với tổng số nợ hơn 16 tỉ đồng.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CN, Cơ quan BHXH TP đề nghị LĐLĐ TP chỉ đạo LĐLĐ huyện Bình Chánh phối hợp với BHXH huyện Bình Chánh có biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm trên.

K.Chi