Trang Nhã (quận Bình Thạnh-TPHCM)

- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Theo quy định, hằng tháng người sử dụng lao động giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH để trả kịp thời cho NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Pháp luật BHXH cũng quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ từ NLĐ, người sử dụng có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho NLĐ. Vì vậy, công ty trả lời sau 6 tháng kể từ ngày nhận giấy khai sinh NLĐ mới được nhận trợ cấp thai sản là không đúng quy định.

Mức hưởng trợ cấp thai sản là bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ nhân với số tháng nghỉ sinh con. Ngoài ra, NLĐ sinh con còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con (2 tháng lương tối thiểu chung).