Thành quả chung ấy có đóng góp tích cực của Công đoàn (CĐ) cơ sở khi liên tục phát động phong trào thi đua sâu rộng và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Từ phát động của CĐ cơ sở, tập thể lao động đã thực hiện 22 đề tài, sáng kiến có giá trị và được áp dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh; ủng hộ hơn 1 tỉ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và từ thiện.

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ: Hơn nửa tỉ đồng đào tạo nghề cho người lao động - Ảnh 1.

Năm 2018, Cảng Bến Nghé dành hơn nửa tỉ đồng hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đề xuất của CĐ cơ sở và các phòng, ban chuyên môn, ban giám đốc công ty đã chi hơn nửa tỉ đồng đào tạo, nâng cao tay nghề cho 426 lượt lao động. 

K.An