Trong khuôn viên này, công ty xây dựng ký túc xá có sức chứa 500 CN, và sẽ ưu tiên cho CN nhập cư thuê với giá 50.000 đồng/người/tháng. Hoạt động từ năm 1999 đến nay, Công ty Sae Hwa Vina đã đài thọ kinh phí cho CN học tập nâng cao nghiệp vụ tại các trường dạy nghề; trả tiền phụ cấp làm đêm bằng 40% lương cơ bản; mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CN... Hiện 100 lao động của công ty có thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng.  

P.Hồ