Đã bồi thường cho nhân viên

Bà Trần Thị Phước, giám đốc công ty, trả lời: Tiếp nhận phản ánh của chị Cúc, công ty đã tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng để giải quyết. Vừa qua, công ty đã mời chị Cúc trở lại làm việc nhưng chị Cúc từ chối và buộc công ty bồi thường. Ngoài các khoản bồi thường theo quy định, công ty cũng đã hỗ trợ thêm cho chị Cúc 2 tháng tiền lương.