(NLĐ) - Bám sát đặc thù cơ quan, đơn vị để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đặc biệt là vận động đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong CNVC-LĐ; duy trì hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ. Đây là lưu ý của Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP đối với CĐ các cấp khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.

 
Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết: Bên cạnh lưu ý đối với CĐ các cấp, LĐLĐ TP sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX” dành cho cán bộ, đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ.
V.Tùng