Ngoài sản phẩm chính là các khoản tín dụng nhỏ giúp người nghèo tự tạo việc làm, tăng thu nhập, Quỹ CEP sẽ cung cấp thêm sản phẩm cho vay khẩn cấp. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu tiền mặt khẩn cấp của thành viên đang vay vốn CEP để trang trải các khoản chi phí phát sinh đột xuất cho thành viên hoặc người thân trong hộ gia đình thành viên do bệnh tật, tai nạn, ma chay, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Lãi suất bình quân 0,5%/tháng, mức vay tối đa 15 triệu đồng, hoàn trả hằng tuần hoặc hằng tháng.

Đa dạng sản phẩm, dịch vụ phục vụ người nghèo

Ngoài ra, Quỹ CEP cũng sẽ cung cấp các sản phẩm như: Tín dụng sửa chữa nhà và phục hồi thu nhập cho những hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL tại tỉnh Đồng Tháp; Tín dụng sửa chữa nhà cho NLĐ nghèo trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp đô thị TP HCM; Tín dụng xây nhà cho NLĐ nghèo tái định cư, bị giải tỏa tại khu kênh Tân Hóa - Lò Gốm; Tín dụng cải thiện vệ sinh môi trường, xây nhà vệ sinh tự hoại, lắp đường nước.

Tin-ảnh: K.Linh