Mới đây, công ty ra thông báo tái cơ cấu và cho tôi nghỉ việc nhưng không giải quyết bất cứ chế độ nào cho tôi?".

Ông Trần Văn Tài, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra lại thông tin và nhận thấy sự việc xảy ra đúng như phản ánh. Nguyên nhân của sự việc là do thời gian qua, phòng nhân sự thường xuyên thay đổi người nên không có sự theo dõi xuyên suốt, dẫn tới giải quyết sai và thiếu chế độ cho anh Kha. Mới đây, công ty đã chấn chỉnh và chi trả mọi quyền lợi cho anh theo đúng quy định.