Đã làm thủ tục hưởng thai sản

Trần Thị Nhung (Công ty Phước An, quận 6, TP HCM)

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giám đốc công ty, trả lời: Do nhân viên phụ trách BHXH của công ty mới tuyển dụng, chưa có kinh nghiệm nên đã để xảy ra sơ suất khi giải quyết chế độ cho chị Nhung. Sau khi nhận được phản ánh, công ty đã khiển trách nhân viên và tiến hành làm thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chị.