Theo đánh giá của Thành ủy TP Đà Nẵng, đa số các các DN thực hiện nghiêm các chủ trương, biện pháp về công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN có tâm lý chủ quan, chưa bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch và điều kiện lao động, ý thức bảo vệ sức khỏe cho người lao động (NLĐ) chưa cao, cần kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động doanh nghiệp không bảo đảm phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thời gian đến, bên cạnh ưu tiên hàng đầu là chống dịch, TP Đà Nẵng quyết tâm thực hiện tốt "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là bảo đảm, duy trì một cách tương đối hoạt động sản xuất - kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của TP.

Do đó, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng phối hợp, kiểm tra chuyên sâu, kiểm tra trên diện rộng đối với hoạt động của DN, bảo đảm điều kiện về an toàn, sức khỏe cho NLĐ. Đồng thời, báo cáo, phản ánh đầy đủ với cấp thẩm quyền để có biện pháp xử lý nghiêm, cần thiết tạm đình chỉ hoạt động các DN không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tin-ảnh: Q.Luật