Ông Hoàng Đức Nghĩa, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Thời điểm chị Thu nghỉ việc công ty gặp khó khăn về tài chính do đối tác chậm thanh toán tiền hàng nên công ty chưa có tiền để trả cho chị. Nay công ty đã khắc phục được khó khăn, chúng tôi cũng đã mời chị Thu đến để thanh toán toàn bộ tiền lương, tiền hoa hồng và hoàn tất các thủ tục thôi việc.