Vừa qua, công ty cắt giảm 30% tiền phụ cấp với lý do đã tăng chiết khấu hoa hồng trong doanh số. Việc này công ty không hề thỏa thuận với chúng tôi...”.

Đã thông báo từ đầu năm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, trưởng phòng tài vụ, trả lời: Việc cắt giảm 30% phụ cấp đã được công ty thông báo cho toàn thể nhân viên trong tháng 6-2016. Lý do là vì công ty tăng chiết khấu doanh thu từ 15% lên 20%. Việc tăng chiết khấu là động lực để nhân viên làm việc tốt hơn. Trong thực tế, nhiều nhân viên có thu nhập tăng lên rất nhiều so với trước. Công ty đã thông báo việc này ngay từ đầu năm và thực hiện từ tháng 6-2016.