Đã trả lương và xin lỗi

Ông Lê Đông Triều, trợ lý giám đốc, trả lời: Việc chưa thanh toán tiền lương thời gian thử việc cho anh Thu thuộc trách nhiệm của phòng kế toán. Sau khi nhận được đơn phản ánh, giám đốc đã chỉ đạo giải quyết ngay. Vừa qua, công ty đã trả đủ tiền lương thử việc và xin lỗi anh Thu về sự chậm trễ này.