Đã trả sổ BHXH

Ông Nguyễn Tấn Mai, giám đốc nhân sự, trả lời: Hơn 1 năm qua, do tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty gặp khó khăn nên đã nợ BHXH, vì vậy không thể chốt và trả sổ cho nhân viên đúng quy định. Vừa qua, cơ quan BHXH đã cho phép công ty tiếp tục đóng BHXH phát sinh hằng tháng; khoanh vùng, trả dần nợ cũ, đồng thời đóng trước khoản nợ của các nhân viên đã nghỉ việc nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Do vậy, mới đây công ty đã hoàn tất thủ tục chốt và trả sổ BHXH cho một số lao động nghỉ việc, trong đó có anh Cầm.