Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 26-9 - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương - tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay có 96.979 CĐ cơ sở, nghiệp đoàn (chiếm 94,96%) đã tổ chức đại hội đúng tiến độ theo kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thí điểm đại hội CĐ cơ sở theo phương thức mới, đã có 54/83 đơn vị (trong đó gồm 48 LĐLĐ tỉnh, TP và 6 CĐ ngành trung ương) tổ chức tốt hoạt động thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch tại đại hội CĐ cơ sở. Hầu hết các CĐ cơ sở thực hiện đúng quy trình theo quy định. Về đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, có 1.115 đơn vị (đạt 97,38%) tổ chức đại hội đúng tiến độ, 129 đơn vị (đạt 98,47%) tổ chức hội nghị đúng tiến độ, theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tính đến ngày 20-7, có 83/83 (đạt 100%) CĐ ngành, địa phương tổ chức xong đại hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã thảo luận, trao đổi về báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình bày tại Đại hội XII; dự thảo sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: V.Duẩn