BHXH Việt Nam có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc tăng cường đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị tổ chức phân công lãnh đạo, chuyên viên trực giải quyết công việc đột xuất và kiến nghị của công dân theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Người dân đi khám chữa bệnh bằng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID

BHXH các tỉnh cần thông báo danh sách cán bộ viên chức tới các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn để đảm bảo phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các công việc chuyên môn đột xuất có liên quan đến công tác khám chữa bệnh BHYT hoặc kiến nghị của công dân (nếu có).

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở để đảm bảo việc giám định, thanh toán chi phí theo đúng quy định hiện hành.

Lưu ý, giám sát việc đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh; đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế, không để người bệnh phải tự mua; kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp không đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát việc cấp tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT đảm bảo nguồn kinh phí được cấp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Không để xảy ra tình trạng cơ sở khám chữa bệnh thiếu nguồn kinh phí do chưa được tạm ứng, thanh toán kịp thời, ảnh hưởng đến việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và người dân trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2022, BHXH Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia BHYT.

D.Thu