Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB-XH) Đào Ngọc Dung vừa giao Cục Quan hệ lao động và Tiền lương chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật về lao động và các văn bản có liên quan để hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt chính sách đối với người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19.

Đảm bảo quyền lợi NLĐ trong tình hình dịch bệnh - Ảnh 1.

Trong đó, tập trung vào trường hợp như: NLĐ được tiếp tục hưởng lương, các trường hợp ngừng việc, việc giải quyết chế độ ngừng việc, tiền lương ngừng việc cho NLĐ, các trường hợp DN bị đình trệ sản xuất, kinh doanh…Bộ LĐ -TB-XH cũng giao Vụ BHXH chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế căn cứ các quy định của pháp luật về BHXH để hướng dẫn các DN triển khai các chính sách đảm bảo theo đúng quy định.

Dừng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các khu vực có dịch

Về việc tiếp nhận lao động là người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc, Bộ LĐ-TB-XH lưu ý cần xây dựng phương án tiếp nhận có chọn lọc, theo trình tự chặt chẽ và có lộ trình đối với một số chuyên gia, lao động tại một số ngành nghề, lĩnh vực nhất định, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công việc. Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm ổn định tư tưởng của các lao động trong DN. Tất cả các trường hợp lao động quay trở lại làm việc đều phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế về việc kiểm tra sức khỏe, cách ly.

Bộ LĐ-TB-XH cũng chỉ đạo các DN đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dừng ngay việc lao động đi làm việc tại các khu vực có dịch; Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với DN không chấp hành. Đồng thời, có các biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo NLĐ (kể cả lao động bất hợp pháp) chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định của các nước sở tại trong trường hợp bị nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch Covid-19 hoặc đến từ các vùng khác.

Đối với những lao động về nước từ vùng dịch do hết thời hạn hợp đồng, về trước thời hạn hợp đồng và những trường hợp cá biệt khác thì thực hiện việc tiếp nhận và cách ly y tế và giám sát theo đúng quy định của Bộ Y tế. Cục Quản lý lao động ngoài nước đề xuất cấp có thẩm quyền có phương án chỉ đạo và ứng phó kịp thời khi tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, nhất là khu vực đúng tâm dịch.

A.Khánh