Đoàn đại biểu LĐLĐ TP HCM do bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, dẫn đầu đến dâng hoa tại tượng đài bác Tôn
Đoàn đại biểu LĐLĐ TP HCM do bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP, dẫn đầu đến dâng hoa tại tượng đài bác Tôn

Với tấm lòng thành kính, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cùng các đại biểu là cán bộ CĐ các quận, huyện, ngành, sở, khối... đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong công cuộc đấu tranh giành hòa bình, độc lập của dân tộc, đặc biệt là những đóng góp của Bác Tôn đối với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân ̣̣̣̣và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Các đại biểu tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Bày tỏ niềm tự hào và tri ân sâu sắc đối vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với phong trào đấu tranh công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn, đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức CĐ TP nguyện phấn đấu nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn về mọi mặt, đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu hội nhập và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

Các đại biểu thắp nhang tại tượng đài bác Tôn

Các đại biểu dâng hương ở bàn thờ bác Tôn

Tổ chức Công đoàn TP HCM tự hào về sự đóng góp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Tổ chức Công đoàn TP HCM tự hào về sự đóng góp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng cùng ngày đoàn đại biểu LĐLĐ TP do ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, dẫn đầu đã đến dâng hoa và dâng hương tại tượng đài Bác Hồ (quận 1, TP HCM). Một đoàn đại biểu khác do ông Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch LĐLĐ TP dẫn đầu cũng đã đến dâng hoa và dân hương tại tượng đài Công nhân TP (quận 10, TP HCM).

Tin-ảnh: H.Đào