CEP: Dành 43.000 tỉ đồng vốn cho công nhân - Ảnh 1.

Đại diện CEP và SAIGONBANK ký kết thỏa thuận hợp tác phát vay vốn đến CNVC-LĐ có thu nhập thấp. Ảnh: TRỰC NGÔN

Để thực hiện mục tiêu này, CEP sẽ tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính kết hợp các dịch vụ phát triển cộng đồng dành cho CN. Đối tượng ưu đãi phát vay vốn của CEP vẫn là CN có thu nhập thấp, nhất là CN ở các KCX-KCN TP HCM.

Để mở rộng đối tượng vay, CEP sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp Công đoàn TP HCM trong việc truyền thông và tạo cơ hội cho CN tiếp cận vốn nhằm tạo thêm việc làm mới, sửa chữa nhà ở, đầu tư học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề. 

G.Nam