Cụ thể, khi xem xét chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động (NLĐ) và đối thoại tại nơi làm việc, các cấp CĐ cần nhận diện chính xác những chuyển biến tích cực trong việc CĐ tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần phải đánh giá chất lượng công tác tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đặc biệt là việc trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…


Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn tại huyện Nhà Bè

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn tại huyện Nhà Bè

Đối với hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, Thường trực LĐLĐ TP HCM lưu ý các cấp CĐ phải nêu bật những mô hình mới, hiệu quả, tác động rõ nét đến đời sống, việc làm của NLĐ. Đặc biệt, các cấp CĐ cần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ TP về “Chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ”.

Tin-ảnh: Đ.Viên