Trong năm 2011, hội đã cho vay hơn 39 tỉ đồng để phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội còn giới thiệu việc làm cho 12.109 phụ nữ và đào tạo nghề cho 112.229 lượt lao động nữ…

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao 352 kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, tặng bằng khen cho 63 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội. Hội LHPN TPHCM cũng trao bằng khen cho 163 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động hội.

Ph.Anh