Kết quả điều tra cho thấy trong vùng dự án có trên 6.600 người từ 15 tuổi trở lên, trong đó có những nhóm đối tượng đang đi học, làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN và lao động sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ. Hầu hết nhóm người đang đi học có nguyện vọng học nghề liên quan đến dự án sân bay Long Thành, được bố trí việc làm sau khi sân bay đi vào hoạt động. Lao động sản xuất nông nghiệp mong muốn được đào tạo nghề, tìm việc làm phù hợp khi đến nơi ở mới. Một số người còn có mong muốn đi xuất khẩu lao động.

Đào tạo nghề cho lao động vùng dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Nhóm người đang đi học có nguyện vọng học nghề liên quan đến dự án sân bay Long Thành, được bố trí việc làm sau khi sân bay đi vào hoạt động

Từ kết quả điều tra, khảo sát, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ hợp đồng đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hoặc giải quyết việc làm theo nguyện vọng của người dân. Sau khóa học, người dân nếu có nhu cầu vay vốn sẽ được hưởng chính sách vay ưu đãi như hộ nghèo. Trường hợp muốn đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ và các chi phí liên quan. 

H.Lê