Đào tạo nghề luật sư

Chương trình học trong 12 tháng, vào các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu. Đối tượng tham gia là sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân luật (ở tất cả loại hình đào tạo). Học viên học tại Trường Trung cấp Công đoàn TP HCM (lô 7 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31-12. Học viên có nhu cầu, liên hệ số điện thoại: (08) 3556 6683, Fax: (08) 3556 1914 hoặc tham khảo qua www.tcdhcm.edu.vn, email:tcdhcm@gmail.com.

N.Hà