Dạy khiêu vũ giao tiếp miễn phí cho CNVC-LĐ

Lớp học thu hút 40 học viên là CNVC-LĐ đang làm việc tại các đơn vị trên địa bàn quận đăng ký tham gia. Thời gian học kéo dài 1 tháng, giờ học là vào chiều thứ hai và thứ tư hằng tuần. Học viên sẽ được hướng dẫn thực hiện các điệu nhảy cơ bản như pasodoble, rumba, cha cha cha, tango, boston, valse, bebop và twist. Toàn bộ chi phí học tập sẽ do Nhà Văn hóa Lao động quận Phú Nhuận chi trả.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để CNVC-LĐ có thể đến tham gia học tập, trong tháng 5 tới, Nhà Văn hóa Lao động quận Phú Nhuận sẽ tiếp tục khai giảng lớp khiêu vũ giao tiếp thứ 2 dành cho công nhân lao động, học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

T.Nga