Bám sát chủ đề "Mỗi CĐ cơ sở - một lợi ích đoàn viên", LÐLÐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động. Trong đó, tập trung vào chính sách về các loại bảo hiểm; đẩy mạnh thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các hoạt động bổ ích như thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe, tặng Mái ấm CĐ, các hoạt động văn nghệ thể thao và nghỉ mát cho người lao động dịp nghỉ lễ.

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên trong Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Công nhân của một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai trong giờ sản xuất

Bên cạnh đó, các cấp CĐ chủ động phối hợp với chính quyền, cấp ủy Ðảng tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo với CN, lao động, giữa người sử dụng lao động với CĐ và người lao động nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết những kiến nghị chính đáng của CN, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tin-ảnh: N.Tú