Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm mà CĐ cấp trên cơ sở cần thực hiện trong thời gian tới nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ phụ trách công tác chính sách pháp luật cơ sở; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; đổi mới hoạt động tư vấn, tuyên truyền pháp luật và chủ động tham gia đại diện cho NLĐ khởi kiện tại tòa khi đoàn viên yêu cầu.

Đẩy mạnh chương trình Phúc lợi cho đoàn viên - Ảnh 1.

“Phiên chợ nghĩa tình”, một trong những hoạt động chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn TP HCM

LĐLĐ TP cũng yêu cầu CĐ cấp trên cơ sở cần dồn sức thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", đặc biệt là trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động; khuyến khích đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Tin-ảnh: T.Nga