Đối thoại thẳng thắn với công nhân là biện pháp doanh nghiệp hóa giải bức xúc
Đối thoại thẳng thắn với công nhân là biện pháp doanh nghiệp hóa giải bức xúc

Kết quả, có 67/750 CĐ cơ sở thực hiện đối thoại định kỳ, 73 đơn vị khác tổ chức hội nghị người lao động. Tuy nhiên, tình trạng DN viện nhiều lý do khác nhau để từ chối đối thoại còn phổ biến, trong khi biện pháp chế tài còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao nỗ lực chăm lo cho CN của CĐ các KCX-KCN TP HCM, đồng thời lưu ý cần tập trung tuyên truyền, vận động chủ DN tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ. Ngoài ra, CĐ các KCX-KCN TP HCM cần làm tốt công tác dự báo tình hình quan hệ lao động, chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho CN.

N.Hà