Cán bộ Công đoàn quận Thủ Đức tham gia học tập chuyên đề về học tập và làm  theo lời Bác
Cán bộ Công đoàn quận Thủ Đức tham gia học tập chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác

Báo cáo viên nhấn mạnh mỗi CNVC-LĐ, nhất là đảng viên, công chức, viên chức, cần rèn luyện tính trung thực, nói đi đôi với làm, đồng thời nêu cao tinh thần tự giác, có trách nhiệm trong công việc lẫn đời sống. LĐLĐ quận 10 cũng lưu ý các CĐ cơ sở chú trọng tuyên truyền sâu rộng về việc học tập đạo đức Bác Hồ cho từng CNVC-LĐ và nhân rộng gương điển hình tại đơn vị.

l LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM cũng vừa triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 250 cán bộ CĐ. Từ năm 2011 đến nay, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức 5 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 1.000 lượt cán bộ CĐ cơ sở.

N.Hà - T.Nga