Ông Vương Phước Thiện, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP  HCM, tặng quà lưu niệm cho các điển hình học Bác
Ông Vương Phước Thiện, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, tặng quà lưu niệm cho các điển hình học Bác

Qua triển khai, cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ ở khu vực hành chính sự nghiệp cùng các loại hình doanh nghiệp tham gia. Các cá nhân tiêu biểu học Bác như: anh Hà Đức Thành, Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu, có nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng; anh Mai Văn Chiểu, Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức, có nhiều sáng kiến được áp dụng, góp phần giảm phiền hà cho khách hàng.

Dịp này, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tuyên dương 55 tập thể, cá nhân điển hình học Bác và 7 gương “Người tốt - Việc tốt”.

N.Hà