Đẩy mạnh nắm bắt dư luận xã hội

Đ ngành yêu cầu mỗi cán bộ CĐ cơ sở phải chủ động, tích cực tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động về việc làm, chế độ tiền lương, phúc lợi, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Việc nắm bắt dư luận có thể tiến hành bằng nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp, thăm dò, khảo sát ý kiến. CĐ cơ sở phải gửi báo cáo nhanh cho CĐ ngành về tình hình CNVC-LĐ tại đơn vị cố định vào chiều thứ tư mỗi tuần qua email: ltduc.sgddt@tphcm.gov.vn, cdgdtphcm@congdoantphochiminh.org.vn hoặc báo cáo nhanh qua số điện thoại 0913 898 121 khi có vấn đề phát sinh, cần giải quyết nhanh.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch CĐ Giáo dục TP, cho biết việc nắm bắt dư luận xã hội thường xuyên và liên tục sẽ giúp CĐ can thiệp kịp thời khi xảy ra tranh chấp, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ.

T.Nga