Phong trào này được phát động từ năm 2012, nhằm gây Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh để chăm lo cho con CNVC-LĐ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học. Qua 4 năm thực hiện, đến nay, 100% CĐ khối hành chính sự nghiệp và 30% CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước xây dựng phong trào tại đơn vị.


Đại diện các Công đoàn cơ sở tại một buổi lễ khui heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Đại diện các Công đoàn cơ sở tại một buổi lễ khui heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm vận động người lao động tham gia phong trào, LĐLĐ quận 11 còn trao heo đất cho đại diện các CĐ cơ sở. Dự kiến trong tháng 7-2016, LĐLĐ quận sẽ tổ chức hội thu heo đất để chăm lo cho con CNVC-LĐ khó khăn.

T.Nga