Thi thợ giỏi ngành hàn tại Tổng công SAMCO
Thi thợ giỏi ngành hàn tại Tổng công SAMCO

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào về ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong CNVC-LĐ, các cấp Công đoàn (CĐ) vận động CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo, có ý chí vươn lên.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP HCM lưu ý các cấp CĐ tăng cường thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình như “Mái ấm CĐ”, vay vốn CEP tự tạo việc làm, cải thiện thu nhập.

T.Ngôn