Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Theo đó, các cấp Công đoàn tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo của nhà nước ta, trong đó có Luật Biển Việt Nam; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và Tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền cũng cần nhấn mạnh quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông; cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

LĐLĐ TP lưu ý hoạt động tuyên truyền cần gắn liền với việc đẩy mạnh vận động CNVC-LĐ hưởng ứng các chương trình như: “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, công trình xây dựng “Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

K.An