Theo đó, cần tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền ở biển Đông; phổ biến kiến thức cơ bản, cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam; tuyên truyền các chính sách khuyến khích nhân dân định cư, sinh sống ổn định trên đảo. Đặc biệt, các cấp CĐ cần tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của CNVC-LĐ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ và CNVC-LĐ quận 5, TP HCM nhắn tin ủng hộ chương trình “Xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma”

Cán bộ và CNVC-LĐ quận 5, TP HCM nhắn tin ủng hộ chương trình “Xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma”

Bên cạnh đó, các cấp CĐ tiếp tục vận động CNVC-LĐ hưởng ứng các chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, công trình “Xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tin-ảnh: N.Hà