Các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và giá trị của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới, việc xây dựng và quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biên giới, biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo - Ảnh 1.

Chương trình giao lưu giữa đoàn viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Ngoài ra, Công đoàn cần tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc với những công trình thiết thực, hiệu quả. 

Tin-ảnh: H.Đào