Theo đó, Công đoàn các cấp đăng ký và phối hợp cùng với Bảo tàng Tôn Đức Thắng chọn và tổ chức các nội dung tuyên truyền sau: Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Bác Tôn với công nhân; Bác Hồ - Bác Tôn, hai con người một chí hướng... Các cấp Công đoàn có thể tổ chức game show chương trình giáo dục: Ai nhớ nhiều nhất, Tôi yêu lịch sử và Vui để học; chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng hoặc báo cáo chuyên đề về Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn - Ảnh 1.

CNVC-LĐ tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Chương trình nhằm tạo điều kiện để CNVC-LĐ nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời đa dạng hóa nội dung và phương thức tuyên truyền giáo dục truyền thống theo hình thức trực quan, sinh động thu hút CNVC-LĐ tham gia.

Tin-ảnh: N.Hà