KOICA là cơ quan của chính phủ Hàn Quốc, được thành lập năm 1991 nhằm tăng cường hiệu quả các chương trình viện trợ không hoàn lại cho những nước đang phát triển thông qua việc thực hiện các chương trình viện trợ của chính phủ và chương trình hợp tác kỹ thuật.
Tình nguyện viên KOICA trong giờ học tiếng Việt tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM chiều 3-10

KOICA có 60 tình nguyện viên đang làm việc tại Việt Nam. Các tình nguyện viên này sẽ hỗ trợ Việt Nam về các lĩnh vực: Phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin trong 2 năm tại TP HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng...

Tin-ảnh: H.Đào