Qua đó, đã phát hiện gần 5.000 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền phải truy đóng là 44,759 tỉ đồng; phát hiện 13.772 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 56,733 tỉ đồng. BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP củng cố, hoàn thiện hồ sơ kiến nghị cơ quan công an khởi tố đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Từ đầu năm 2020 đến nay, ngành BHXH đã gửi 67 hồ sơ kiến nghị khởi tố DN nợ bảo hiểm.

Từ nay đến cuối năm, ngành BHXH sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trên cơ sở rà soát dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích, cảnh báo, đôn đốc xử lý vi phạm; tập trung thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với đơn vị, DN cố tình trốn đóng hoặc có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN.

D.Thu