Đề nghị người lao động quay lại nhận lương

Ông Phạm Văn Tuân, giám đốc công ty, trả lời: Trong quá trình làm việc, anh Long có vi phạm nội quy công ty, sau đó tự ý nghỉ việc và không quay lại công ty để nhận lương. Đề nghị anh Long quay lại công ty để giải quyết các việc tồn đọng và nhận lương.