Trong đó, kiểm tra nội bộ 31 đơn vị, 32 cơ sở khám chữa bệnh, 337 đại lý thu, kiểm tra đột xuất 476 đơn vị sử dụng lao động, thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng 237 đơn vị và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành 51 đơn vị... Qua kiểm tra, BHXH TP đã đề nghị các đơn vị lập thủ tục tham gia cho 304 lao động với số tiền truy đóng là 4,1 tỉ đồng; điều chỉnh mức đóng cho 183 lao động; khắc phục số tiền nợ quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 54 tỉ đồng, thu hồi về quỹ BHYT do các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chi sai quy định là 6 tỉ đồng. Đồng thời, BHXH TP đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 đơn vị với tổng số tiền xử phạt 4,2 tỉ đồng.

BHXH TP và BHXH các quận, huyện đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố hình sự 76 đơn vị sang cơ quan điều tra công an các quận, huyện về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 153,7 tỉ đồng. Đến nay, có 35/76 đơn vị đã khắc phục sau khi chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố với tổng số tiền khắc phục 27,9 tỉ đồng; 59 đơn vị đã có phản hồi từ cơ quan điều tra và 17 đơn vị cơ quan điều tra đang xác minh, chưa phản hồi.

Tr.Hoàng