Theo kết quả thanh tra, công ty nợ BHXH, BHYT từ tháng 9-2015 đến hết tháng 11-2017 với số tiền 28.538.780.697 đồng và tháng 12-2017 mới khắc phục được 2.927.000.262 đồng.

Đề nghị xử lý hình sự một doanh nghiệp nợ BHXH - Ảnh 1.

Trước đó, công ty đã nhiều lần để nợ BHXH, BHYT và bị xử lý hành chính, kiện ra tòa. Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 3 và điểm c, khoản 5 điều 216 Bộ Luật Hình sự, BHXH TP HCM chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP HCM xem xét, điều tra, xử lý hình sự theo quy định. 

B.Nghi