Theo đề xuất của BHXH Việt Nam, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cần hướng tới toàn bộ đối tượng có quan hệ lao động (có thuê mướn, sử dụng và trả lương) không chỉ quy định áp dụng đối với người có hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ đủ 1 tháng trở lên như hiện nay. Nếu chỉ quy định loại HĐLĐ từ 1 tháng trở lên mới thuộc diện đóng BHXH (như hiện hành) thì có nguy cơ bỏ sót hoặc tạo ra lỗ hổng để người lao động và chủ sử dụng lao động dừng ký HĐLĐ và chuyển sang hình thức khác nhằm ngừng đóng BHXH.

Theo ước tính của BHXH Việt Nam, nếu bổ sung quy định tham gia BHXH bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có quan hệ lao động, cả nước sẽ có khoảng 10 triệu người tham gia trong diện này, nâng tổng số người tham gia BHXH bắt buộc lên khoảng 25 triệu người.

K.An