Đối với việc trợ cấp một lần, theo dự thảo, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do TNLĐ thì được trợ cấp một lần với mức như sau: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. 

Ngoài ra, NLĐ còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm TNLĐ tự nguyện, cứ thêm mỗi năm đóng kể từ năm đóng thứ 2 trở đi được tính thêm 0,3 lần mức lương cơ sở.

Đề xuất mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện - Ảnh 1.

Thân nhân người lao động bị chết do TNLĐ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1- NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động; 

2- NLĐ bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động; 

3- NLĐ bị chết trong thời gian điều trị thương tật do TNLĐ mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Theo dự thảo, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do TNLĐ thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm TNLĐ tự nguyện, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5% mức lương cơ sở, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức lương cơ sở.

Đề xuất mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện - Ảnh 2.

Dự thảo nêu rõ, thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng NLĐ điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú; trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động, thời điểm trợ cấp được tính kể từ tháng NLĐ điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với TNLĐ sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

Trường hợp bị TNLĐ mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp TNLĐ được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Trường hợp NLĐ được đi giám định mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Ngoài ra, theo dự thảo, NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên do bị TNLĐ mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp mỗi tháng, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Tin -ảnh: K.An