Hiện tỉ lệ tham gia BHYT của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HS-SV) là hơn 94% và còn khoảng 6% HS-SV chưa có thẻ BHYT. Đây chủ yếu là những đối tượng SV từ năm thứ 2 trở đi và nhóm đối tượng trước đây thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo được nhà nước hỗ trợ nhưng khi thoát nghèo, mức hỗ trợ thấp hơn nên nhiều HS-SV đã không ý thức được việc tiếp tục tham gia BHYT.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ BHYT lên 50% cho HS-SV - Ảnh 1.

Để thuận lợi cho học sinh tham gia BHYT, BHXH Việt Nam quy định phương thức đóng linh hoạt tại các cơ sở giáo dục từ 6 tháng đến một năm. Ảnh: Minh họa

Theo ông Thao, việc đề xuất tăng mức hỗ trợ HS-SV là do mức hỗ trợ nhóm đối tượng này còn thấp. Việc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách cũng nhằm đạt mục tiêu 100% số HS-SV tham gia BHYT trong năm học 2019-2020. Để thuận lợi cho HS-SV tham gia BHYT, BHXH Việt Nam quy định phương thức đóng linh hoạt tại các cơ sở giáo dục, từ 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm một lần để nộp vào quỹ BHYT. Các trường chỉ thực hiện thu BHYT một lần của năm 2020 nếu HS-SV có nguyện vọng và tự nguyện đóng cả năm.

D.Thu