Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

Căn cứ tại Quyết định số 60/2015/QD-TTg ngày 27-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử NHNN Việt Nam tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư Quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Căn cứ thông báo số 425/TB-BHXH ngày 14-2-2017 của BHXH Việt Nam thì lãi suất đầu tư Quỹ BHXH năm 2016 là 7.9%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do NHNN Việt Nam công bố ngày 30-12-2016 là 5,8%/năm.

Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

Do vậy, BHXH TP HCM thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP mức lãi suất áp dụng từ ngày 1-1-2017 như sau: Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,317%/tháng; lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,967%/tháng.

Tin - ảnh: K.An