Do đó, khi cơ quan BHXH TP đề nghị ngân hàng chi tiền thì bị từ chối do thông tin nhân thân người hưởng không khớp với thông tin thân chủ tài khoản tại ngân hàng. Hệ thống ngân hàng thông báo cho cơ quan BHXH TP biết ngân hàng chỉ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2017 vào tài khoản của những người sai tên trong danh sách trên. Từ tháng 3-2017 trở đi, nếu người hưởng không điều chỉnh lại thông tin nhân thân thì ngân hàng sẽ không chi tiền vào tài khoản.

Người lao động phải điều chỉnh thông tin nhân thân để không thiệt thòi quyền lợi Ảnh: KHÁNH LINH
Người lao động phải điều chỉnh thông tin nhân thân để không thiệt thòi quyền lợi Ảnh: KHÁNH LINH

Để thuận tiện trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng và tránh khiếu nại phát sinh sau này, BHXH TP đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng nếu có thông tin sai lệch về nhân thân thì liên hệ với BHXH quận, huyện để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh.

T.Ngôn