Nguyễn Thị Lý (TPHCM)


- Ông Lê Văn Làm, Trưởng Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ TPHCM, trả lời: Tùy vào ngạch tuyển công chức mà điều kiện dự thi tuyển công chức có thể là cao đẳng hoặc đại học và trình độ phải phù hợp. Ví dụ: Tuyển công chức ngành kinh tế phải có trình độ chuyên môn kinh tế, trình độ ngoại ngữ... Điều kiện thi tuyển công chức không bắt buộc phải có thâm niên làm việc.  Mặt khác, việc thi tuyển công chức còn phụ thuộc vào nhu cầu của cơ quan bạn đang làm việc. Nếu cơ quan có nhu cầu sử dụng lâu dài, làm cán bộ nòng cốt thì cử nhân viên có trình độ phù hợp để dự tuyển thi công chức.